InBody là chỉ số gì mà bạn cần phải biết?

️🏅 Đo và kiểm tra chỉ số cơ thể, khoáng chất của bạn hiện tại
🏅 Cho bạn biết khối lượng, tỉ lệ mỡ, cơ, xương… của mình
🏅 Vẽ biểu đồ để so sánh giữa cơ thể bạn và mức tiêu chuẩn
🏅 Đưa ra thông tin luyện tập các môn thể thao phù hợp cho bạn
🥊 Miễn phí 100% – Không ràng buộc thêm điều kiện nào khác!

THỜI GIAN INBODY MIỄN PHÍ CHỈ CÒN