🔥 DIET WAR 23 - #HOT_SUMMER - #HOT_BODY

👙 Thử thách bản thân 13 ngày tút lại body đón hè!
🥊 Bạn sẽ giành được giải thưởng khi là người:
️🏆 Giảm 2 kg: 200K
️🏆 Giảm 3 kg: 500K
️🏆 Giảm 4 kg: 750K
️🏆 Giảm 5 kg: 1.000K
️🏆 Giảm 6 kg: 1.500K
🥊 Nếu 2 ứng viên bằng nhau sẽ xem xét tỉ lệ #mỡ_giảm.
Diet War là gì? Vì sao bạn nên tham gia Diet War?

THỜI GIAN DIET WAR 23 CHỈ CÒN